Hur man spelar American Blackjack

Klicka här för vår frånkopplingspolicy.


Kort beskrivning:

I spelet American BlackjackJack spelar du mot givaren (huset).

Spelarna och givaren får till en början två kort var och målet är att nå så nära 21 som möjligt, utan att överskrida 21. Som spelare kan du ta så många kort du vill ända tills du når 21. Om handen överskrider 21 (det kallas ”att bli tjock” eller ”att spricka”) förlorar du. Du vinner omm din hand är närmare 21 än givarens, men inte överskrider 21.

American Blackjack-regler

I American Blackjack spelar en givare och en spelare mot varandra. Givaren delar ut kort från sex kortlekar med 52 spelkort vardera som blandas efter varje omgång. Innan korten delas ut ska spelaren lägga sina insatser på önskade spelalternativ genom att välja en av sina marker och dra den till önskat ställe eller genom att klicka eller trycka på stället. När spelaren har valt önskad insats klickar han/hon på ”Ge”-knappen för att gå vidare med handen. Omgången börjar när spelaren har satsat och klickat på ”Ge”.

En spelare kan spela en, tre eller fem händer samtidigt.

Observera att de markervalörer och det minimimarkervärde för satsning som är tillgängliga för spelaren kan ändras beroende på den specifika valda spelgränsen. Se nedan för mer info om bordsgränser.

Efter att given inletts kan satsningarna inte längre ändras. Under handens gång kan spelaren öka den genom att dubbla, splitta eller ta ut försäkring. Efter att korten delas ut kan spelaren välja det alternativ som han/hon anser ger bäst möjligheter. För att underlätta för spelaren när han/hon fattat sitt beslut visas knappar längst ner på skärmen. Om spelaren t.ex. har möjlighet att splitta sin hand visas en knapp för det. Spelaren behöver då bara klicka på ”Splitta”.

Spelaren får två öppna (synliga) kort medan givaren får ett öppet kort och ett dolt hålkort.

Om givarens öppna kort är en tia eller ett klätt kort måste han/hon första kontrollera det andra kortet för att se om det blir Blackjack.

Om givarens öppna kort är ett ess, se specifika scenarier nedan för info om försäkring och jämna odds.

Om givaren har Blackjack förlorar spelaren och omgången är över. Om en spelare också har blackjack är resultatet oavgjort.

I alla andra fall fortsätter spelet och spelaren kan begära ytterligare ett kort i taget, tills han eller hon väljer att stanna eller handen spricker.

Om en spelare får Blackjack, vilket är en tia eller ett klätt kort tillsammans med ett ess, får han genast 1,5 gånger lagd insats, såvida inte givaren också har Blackjack. I så fall blir det oavgjort (spelarens insats ligger kvar på bordet). Endast en tia eller ett klätt kort tillsammans med ett ess blir Blackjack och slår 21. När spelaren har satsat klart slutför givaren sin hand.

Om givaren har 16 eller mindre måste han/hon ta till kort tills han/hon når 17 eller mer. Om givarens sammanlagda kort överskrider 21 (blir tjock), måste han/hon betala alla kvarvarande händer i spelet. Ett ess kan ha valören 1 eller 11. Klädda kort (kung, dam, knekt är värda 10). Alla andra kort har den valör som står på dem.

En hård hand är en hand utan ess eller en hand där ett ess värderas som 1. En hand bestående av ess, 7 och 9 är en hård 17.

En mjuk hand är en hand med ess värderat som 11. En hand bestående av ett ess och 6 är en mjuk 17. Givaren stannar på mjuk 17.

Dubbling: En spelare kan välja alternativet ”Dubbla” efter att ha fått två kort. Alternativet ”Dubbla” dubblar automatiskt spelarens insats och han/hon får ett ytterligare öppet kort. Spelaren kan inte ta några ytterligare kort. Spelaren kan dubbla på de två första korten han/hon får eller efter att ha splittat ett par, förutsatt att handen inte är Blackjack eller 21.

Split: Om spelaren på given får två kort av samma valör (t.ex. två knektar eller två åttor) kan han/hon dela upp, splitta, korten i två separata händer. En splitt kan ske på händer där de två första korten har samma värde och på identiska kort. Alternativet ”Split” medför automatiskt en ytterligare insats som är lika stor som den ursprungliga. Var hand spelas sedan fristående. Spelaren kan begära att ta så många kort som önskas på varje hand (med undantag för ess, som bara får ett ytterligare kort per hand). När man delar par i ess eller tior, eller kort med värdet 10, kan man inte heller få Blackjack, utan endast en vanlig 21. I så fall vinner givaren om han/hon får Blackjack och det blir oavgjort om givaren får 21.
Det går inte att splitta händer igen i det här spelet.

Försäkring: Om givaren har ett ess kan du försäkra dig mot risken han/hon har blackjack. Det innebär att man lägger ytterligare en insats som motsvarar hälften av den ursprungliga insatsen och fungerar som garanti mot att du förlorar din insats (om givaren har en tia eller ett klätt kort under esset). Om givarens mörka kort räknas som 10 vinner spelaren dubbla försäkringsinsatsen. Om givaren istället har ett mörkt kort som undertiger 10 förlorar spelaren försäkringsinsatsen och given fortsätter som vanligt.

Jämna odds: Om givaren har ett ess och spelaren har Blackjack kan spelaren välja ”Jämna odds”. Genom att välja detta alternativ får spelaren samma belopp (1:1) som sin Blackjack, utan att givarens mörka kort visas, vilket alltså ger ett skydd mot att givaren eventuellt har Blackjack. Spelaren kan även välja att fortsätta spela utan att utnyttja alternativet ”jämna odds”. Om givaren inte har blackjack får spelaren ut normala 3:2 i vinst för sin Blackjack.

Oavgjort: Oavgjort blir det när givaren och spelaren har samma totala kortvärden på hand. Eftersom omgången slutar oavgjort ligger spelarens insats kvar på bordet.

Utbetalning

Resultat Utbetalning
Vinnande hand 1:1
Blackjack 3:2
Försäkring 2:1
Jämna odds 1:1

OBS! Vid fel ogiltigförklaras alla vinster och spel.


Inställningsskärm

Inställningsskärmen visas när du öppnar spelet men är också tillgänglig i efterhand genom att klicka på knappen Inställningar. Detta kan bara göras mellan spelrundorna.

Spelet har en inställningsskärm där låter spelaren kan välja mellan följande:

 1. Bordsgränser:
  1. 10–5000 SEK per hand
  2. 50–15000 SEK per hand
  3. 100–30000 SEK per hand
 2. Bordsfärger: Grön, svart, blå eller röd
 3. Antalet händer i spel: 1, 3 eller 5 händer
 4. Turbo – på/av
 5. Sidoinsatser – på/av
 6. Musik – på/av
 7. Meddelanderöst – Man/Kvinna

OBS! Bordsgränserna påverkar inte spelregler eller vinster.

Spela sidoinsatser – Perfect Pairs™ och 21+3™

För att kunna placera en sidoinsats måste du också lägga en vanlig Blackjack-satsning. Du kan inte enbart lägga en sidoinsats.

Välj en spelmarker från markerhögen och lägg den sedan på alla önskade sidoinsatser bredvid din vanliga Blackjack-satsning.

Du kan lägga sidoinsatser för varje Blackjack-hand som du spelar.

Du kan lägga en insats på endera sida av sidoinsatserna eller båda – Perfect Pairs och 21+3 (eller ingen av dem).

Varje enskild sidoinsats har sina egna gränser, regler och utbetalningar.

Du kan vinna sidoinsatserna och förlora huvudomgången i blackjackspelet, vinna huvudblackjackspelet och förlora sidoinsatserna, vinna båda eller förstås förlora båda. Sidoinsatser påverkar inte grundläggande Blackjack-strategi.

Sidoinsatsvinster avgörs och betalas ut omedelbart efter att alla inledande kort har delats ut (spelarens och givarens).

Sidoinsatsvinster betalas ut oavsett resultat i det vanliga Blackjack-spelet.

När alla sidoinsatser har avgjorts fortsätter den vanliga Blackjack-given.

Avgjorda sidoinsatsvinster läggs till ditt saldo i slutet av rundan och kan därför inte användas under samma runda för efterföljande Blackjack-beslut, som att splitta eller dubbla.

Perfekta Par

Om de första två korten som delas ut är ett par vinner spelaren denna satsning. Ett par definieras som två kort med samma valör, inte numeriskt värde. Exempelvis har K och Q samma numeriska värde (10), men inte samma valör och utgör därmed inte ett par. Endast de första två korten räknas som ett par. Om du får ett tredje kort som utgör ett par tillsammans med ett av de första två räknas det inte.

Typen av par påverkar utdelningen.


Utdelning för perfekta par (Perfect Pairs™) (per hand)

Typ av par Definition Utbetalning
Blandat par Två kort av samma värde men olika färgsvit, t.ex. hjärter 7 och ruter 7. 6:1
Klätt par Paret är av samma färg men i olika svit, t.ex. två röda kort som hjärter 2 och ruter 2. 12:1
Perfekt par Par är identiskt, t.ex. två hjärterdamer. 25:1

Utbetalningsgraden (spelarens teoretiska avkastning uttryckt i procent) är 93,89 %.

21+3

Denna sidoinsats baseras på en trekortshand med givarens öppna kort (ett) och spelarens två inledande öppna kort för att skapa en trekorts pokerhand. Blackjack kombineras så att säga med Three Card Poker.

När alla insatser har placerats delas en Blackjack-giv ut som vanligt. Givaren delar ut två öppna kort till varje deltagande hand och till sig själv på samma sätt som i vanlig blackjack (ett öppet och ett mörkt kort för givaren). Sedan avgörs sidoinsatsen och eventuella vinster betalas ut. Spelare belönas endast för en vinsthändelse, även om trekortshanden innehåller mer än en vinst (t.ex. triss i svit). Om givarens öppna kort är ett ess avgör givaren alla 21+3-insatser innan han/hon frågar om försäkring eller kontrollerar om de har blackjack.


HANDRANKNINGAR

 • Färg (samma svit), t.ex: klöver 2, klöver 6 och klöver 10.
 • Stege (i följd), t.ex: ruter 2, klöver 3 och hjärter 4.
 • Triss (tre kort av samma valör), t.ex: tre kungar.
 • Färgstege (i följd i färg), t.ex: ruter 10, ruter knekt, och ruter dam.
 • Triss i svit (tre kort av samma värde i samma svit), t.ex: tre spaderkungar.

OBS! Färg kan även innehålla ett par eller triss.


Hand Vinst
Klädda trips 100:1
Färgstege 40:1
Triss 25:1
Stege 10:1
Färg 5:1
Par eller sämre Ingen vinst.

Utbetalningsgraden (spelarens teoretiska avkastning uttryckt i procent) är 92,86 %.


Gränser för sidoinsatser

Sidoinsatsgränser motsvarar bordsgränserna och är i samme valuta.

Gränser
Bordsgräns Perfekta Pairs 21+3
10–5.000 10–500 10–500
50–15.000 50–1.000 50–1.000
100–30.000 100–1.000 100–1.000

Spelet inleds i turboläget som standard, men spelaren kan gå över i ett icke turboläge via inställningsmenyn.

Spelet inleds i sidovadsläget som standard, men spelaren kan gå över i läge utan sidovad via inställningsmenyn.

I spelet uppmanas användaren om att ta kort vid hårda händer (d.v.s när ess räknas som 1) mellan 17 och 20.

I spelet uppmanas spelare att stanna vid hårda händer värda mindre än 12.

Följande marker är tillgängliga:

Bordsgräns Marker
10–5.000 10, 50, 250, 1.00, 5.000
50–15.000 10, 50, 250, 1.000, 5.000
100–30.000 10, 100, 500, 2.500, 10.000

Den valda markern kan läggas till ett nytt eller befintligt vad genom att trycka på önskade satsningszoner på bordet eller dra markern över dem.

Markern läggs till den befintliga stacken och värdet för den visas på den senaste markern.

Du tar bort en markerstack genom att trycka på den i en sekund.

Du kan ta bort alla insatser från ett ställe på bordet (huvudinsats och sidoinsatser) genom att klicka/trycka på det gula krysset (x) bredvid satsningszonen eller genom att ta bort huvudinsatsen på det stället.

Du tar bort den översta markern från en stack genom att klicka/trycka på den och dra bort den. Värdet på de kvarvarande markerna i stacken visas på den och värdet på den marker som du försöker ta bort visas på den när du drar bort den. Du kan inte flytta marker från en stack till en annan.

Du tar bort alla marker på bordet genom att trycka på RENSA ALLT.

Du kan ångra dina senaste satsningsåtgärder genom att trycka på ÅNGRA upprepade gånger tills det inte längre återstår några åtgärder.


Utbetalningsgraden (spelarens teoretiska avkastning uttryckt i procent) är 99,52 %.


Spelreglerna gäller för både PC- och mobilversionen av spelet.