Så här spelar du American Roulette

Klicka här för vår frånkopplingspolicy.


I American Roulette kan spelarna antingen satsa på ett enskilt nummer eller flera nummer, färgerna rött eller svart, på om numret är udda eller jämnt. En croupier snurrar roulettehjulet och kastar en kula i motsatt riktning för att ta reda på nummer och färg. Kulan hamnar slutligen i en av 38 numrerade och färgade fack på hjulet (0, 00 och nummer 1 till 36).

Så satsar du

Samma insides- och utsidesinstser som finns i European Roulette finns också tillgängliga vid American Roulette-borden. Insidesinsatser läggs direkt på enskilda nummer eller en linje mellan numren som innebär att en kombination av nummer väljs. Utsidesinsatser är alla de insatser som görs i rutorna kring numren på bordet.

Så här lägger du insides- och utsidesinsatser:

 1. Välj spelmarkens värde.
 2. Klicka där du vill lägga din insats.
 3. Klicka på knapparna Snurra eller Autospel.

Snurra innebär ett enskilt snurr medan autospel låter spelaren välja bland olika antal fördefinierade snurr.

Om autospel väljs kan spelaren stoppa detta genom att trycka på autospel-knappen igen.

Baninsatser

”Racingbanan” som visas ovanför huvudroulettebordet på PC och på en separat skärm på mobilen ger dig en rad olika fördefinierade satsningsalternativ. Välj en plats på "racingbanan" så placeras automatiskt motsvarande satsningar på huvudbordet.

Granninsatser

Väljaren för grannsatsningar visas också ovanför huvudroulettebordet på PC och på en separat skärm på mobilen och används i kombination med löparbanan. Välja 0-5 på granninsats-väljaren så ökar antalet valda fördefinierade satsningar. Exempel: en grann-insats på 12 skulle inkludera 12, 29 (grannumret till vänster) och 8 (grannumret till höger). Spelarna kan placera grann-insatser på upp till 5 nummer (de fem nummer som ligger bredvid ett nummer på vänster och på höger sida).

Så här lägger du grann-insatser:

 1. Välj antal granne-insatser du vill göra (0-5) med hjälp av vänster- och högerpilarna.
 2. Klicka på det nummer du vill satsa på i. Marker läggs på alla relevanta nummer.
 3. Klicka på antingen Snurra eller Autospel.

Satsning på heta nummer

På PC (endast) kan spelaren också satsa på de senaste nummer som vunnit genom att klicka på i historikrutan.

Autospel

Autospel-funktionen gör att spelaren automatiskt kan spela ett fördefinierat antal spelomgångar i följd utan att du behöver lägga insatser och klicka på Snurra-knappen varje gång.

 1. Klicka på knappen Autospel.
 2. Klicka på så många snurr du vill spela automatiskt.
 3. Autospel påbörjas.

Insides and utsidessatsningar

Ett nummer: Placera din insats i rutan för något specifikt nummer.

Splitt: Lägg din insats på linjen mellan två nummer.

Rad/gata: Placera din insats på linjen ute i kanten av någon av raderna med tre nummer.

Hörn: Placera din insats på linjekorsningen mellan fyra angränsande nummer.

Linjeinsats: Lägg ditt spel i slutet av två rader, på linjen som delar dem. En radsatsning omfattar alla nummer på raden - totalt sex.

Tolv nummer: Lägg in insats på en av rutorna märkt "1:a 12", "2:a 12", eller "3:e 12", var och en av dem täcker 12 nummer var.

Kolumn: På roulettbordets kortsida finns tre fält markerade med "2 till 1". Då spelaren placerar sin insats på en av dessa rutor väljs alla 12 nummer ovanför den (utom 0 och 00).

1-18 / 19-36 (Hög/Låg): En insats på något av fälten på bordets långsida markerade med "1-18" eller "19-36", täcker 18 nummer.

Obs! – om en spelare har placerat satsningar på 1 till 18 och/eller 19 till 36 och kulan har stannar på antingen 0 eller 00 så förloras dessa satsningar helt.

Röd/Svart eller Jämn/Udda:Du placerar din insats på något av de här fyra fälten på bordets sida, som täcker hälften av numren på bordet, enligt beskrivning i det fältet. 0 och 00 täcks inte av någon av dessa rutor. Varje fält innehåller 18 siffror.

Obs! – om en spelare har placerat satsningar på rött, svart, udda, jämnt och kulan har stannar på antingen 0 eller 00 så förloras dessa satsningar helt.

Trio: en insats på 0, 1 och 2; 0, 00, och 2; eller 00, 2 och 3. Spelmarken läggs på brytpunkten mellan de tre önskade numren.

Övre raden: en satsning på 0, 1 och 2 eller 0, 2 och 3. Spelmarkern placeras i hörnet av 0 och 1.

Utdelning

Insides- och utsidesinsatser:
Insats Utdelning
Spel på ett nummer (1 nummer) 35 : 1
Splitt (2 nummer) 17 : 1
Trio (3 nummer) 11 : 1
Radsatsning (3 nummer) 11 : 1
Hörn (4 nummer) 8 : 1
Övre raden (5 nummer) 6 : 1
Linjesatsning (6 nummer) 5 : 1
Dussinsatsning (12 nummer) 2 : 1
Kolumn (12 nummer) 2 : 1
Rött/svart (18 nummer) 1 : 1
Udda/jämnt (18 nummer) 1 : 1
Lågt/högt (18 nummer) 1 : 1
Om rött/svart, jämnt/udda, lågt/högt har valts och kulan hamnar på 0 eller 00 Hela insatsen förlorad

Obs! Vid fel ogiltigförklaras alla vinster och spel.

Alla spelresultat är slumpmässiga.

Inställningar:

Inställningsskärmen visas när du öppnar spelet men är också tillgänglig i efterhand genom att klicka på knappen Inställningar. Detta kan bara göras mellan spelrundorna.

Spelaren kan välja bland följande alternativ:

 • Bordsfärg - grön, svart, blå eller röd. Bordsfärgen påverkar inte spelet eller spelstatistiken.
 • Bakgrundsmusik - på/av

Spelarens procentandel av teoretisk avkastning är 94,74 %

På mobil:

Du lägger insatser genom att dra markern ut på bordet eller genom att trycka på önskat ställe på det.

Användaren kan växla mellan huvudsatsningsområdet och löparbanan genom att klicka på någon av knapparna ”Back to table” (Tillbaka till bord) eller ”Racetrack” (Löparbana).

Från skärmen med hjulet kan användaren efter en färdigspelad omgång välja att återvända till föregående skärm genom att klicka på ”New game” (Ny omgång) eller börja en ny omgång direkt genom att klicka på ”Rebet and Spin” (Satsa på nytt och dra på hjulet) eller ”Rebet x2 and Spin” (Satsa på nytt x 2 och dra på hjulet). Då läggs en ny insats automatiskt som är identisk med föregående eller dubbla insatsen, och hjulet sätts igång.

High Limit American Roulette

Den övre gränsen version av spelet har samma regler och funktioner.

Bordet är svart (på PC endast) och gränserna är högre.


På PC har spelet inga satsningsmöjligheter på löparbanan och följande saker är annorlunda:

Avancerat-panelen

Alla specialfunktioner hittar du i Avancerat-panelen. Öppna denna panel genom att klicka på fliken Avancerat i övre högra hörnet av spelskärmen.

Grannsatsningar

Genom grannsatsningar kan spelarna satsa på nummer som ligger bredvid ett visst nummer på roulettehjulet. Exempel: en grannsatsning på 12 skulle inkludera 12, 29 (grannumret till vänster) och 8 (grannumret till höger). Spelarna kan satsa på upp till 4 grannummer (fyra nummer som ligger på vänster och höger sida om numret).

Så här lägger du grannsatsningar:

 1. Klicka på ”Grannsatsningar” insatser i Avancerat-panelen.
 2. Klicka på det antal ”Grannsatsningar” du vill satsa på (0–4).
 3. För musen över rouletthjulet för att förhandsvisa den insats du vill lägga.
 4. Klicka på det nummer du vill satsa på. Marker läggs på alla relevanta nummer.
 5. Klicka på Dra.

Heta/kalla nummer

På PC (endast) kan du i fönstret för grannsatsningar alltid se de fem nummer som vunnit flest antal omgångar (heta) och de fem nummer som vunnit minst antal omgångar (kalla). Spelarna kan snabbt och enkelt satsa på ett eller alla fem heta eller kalla nummer i panelen. Varje nummer på roulettehjulet kategoriseras av hur ”hett” eller ”kallt” det är. Detta illustreras på Avancerat-panelen med olika färger som fyller cirkeldiagram under varje nummer på roulettehjulet.

 • Om du klickar på ”Alla heta” eller ”Alla kalla” läggs fem marker på bordet, en för varje nummer.
 • Om två nummer har dragits lika många gånger är det senaste dragna numret hetare.
 • De fem kallaste numren visas först efter att tillräckligt många dragningar har gjorts så att dessa kan fastställas.
 • Heta och kalla nummer räknas endast per session.

Autospel

Autospel-funktionen gör att du automatiskt kan spela ett önskat antal spelomgångar i följd utan att du behöver lägga insatser och klicka på dragningsknappen varje gång.

 1. Klicka på Autospel i Avancerat-panelen.
 2. Välj hur många snurr du vill spela automatiskt.
 3. Klicka på Start.