Så här spelar du Multihand Blackjack

Klicka här för vår frånkopplingspolicy.


Kort beskrivning:

I spelet Multihand Blackjack spelar du mot given (huset).

Spelaren får först två kort och kan sedan dra så många kort han eller hon vill tills summan uppnår 21. Om spelaren drar ett kort som innebär att summan blir över 21 (vilket kallas att "spricka"), förlorar spelaren handen. För att vinna måste handens kort tillsammans överstiga givens utan att "spricka". Given får bara ett första kort och får sitt andra kort först sedan spelaren har valt vad han eller hon vill göra med sin hand.

Regler för BlackJack

Vårt BlackJack-spel har en giv och en spelare. Givaren delar ut kort från sex kortlekar med 52 spelkort vardera som blandas efter varje omgång. Innan korten delas ut ska spelaren lägga sina insatser på önskade spelalternativ genom att välja en av sina marker och dra den till tillämpligt ställe eller genom att klicka/tryck på stället. Efter att ha satsat önskat belopp klickar spelaren på knappen "Ge" för att fortsätta. Rundan börjar efter att spelaren har satsat och klickat på "Ge". En spelare kan spela en, tre eller fem händer samtidigt.

Insatsen kan inte ändras när omgången börjat. Under omgången kan spelaren satsa genom Double Downs, Splitts eller Försäkran. Efter att korten delats ut erbjuds spelaren relevant alternativ. Knappar visas längst ner på skärmen för att underlättar spelarens beslut. En knapp visas t.ex. om det går att dela upp två kort, så att spelaren kan välja detta om han/hon önskar. Spelaren klickar bara på knappen "Splitt" för att dela korten.

Om en spelare får Blackjack, d.v.s. en tia eller ett klätt kort med ett ess, på given betalas automatiskt 1,5 ggr (3:2) insatsen ut i vinst. Om givaren också får Blackjack blir det dock oavgjort och insatsen återförs till spelkassan. Det blir också oavgjort när både spelaren och givaren har samma totalsumma (inte nödvändigtvis blackjack) som är lika eller lägre än 21.

Endast en ursprunglig hand (de första två korten man får på given) bildad av en tia eller ett klätt kort tillsammans med ett ess räknas som Blackjack. Den slår en hand med totalsumman 21 som krävt fler än två kort.

Efter att alla spelarens kort är lagda slutför given sin hand. Om given har sexton eller mindre måste denne dra ett kort ("Hit") tills de når upp till sjutton eller mer. Om givens kort överstiger 21 (spricker), måste denne betala alla spelare som är kvar i omgången.

Ett ess kan vara värt endera 1 eller 11. Klädda kort (kung, dam och knekt) räknas som 10, övriga kort har det värde som står på dem.
En "hård hand" är en hand utan ess eller en hand där esset räknas som 1. En hand som består av ett ess, 7 och 9 kallas "hård 17".
En "mjuk hand" är en hand med ett ess som räknas som 11. En hand som består av ett ess och 6 kallas "mjuk 17".

"Double Down": En spelare kan välja att dubbla efter att ha fått en s.k. hård hand på given med ett totalt värde på 9–11 eller om de resulterande korten efter att han/hon splittat ett par också resulterar i en hård hand med ett värde på 9–11. Alternativet "Dubbla" dubblar automatiskt spelarens insats och delar ut ett ytterligare kort med framsidan uppåt. Spelaren kan inte dra några ytterligare kort.

"Splitt": Om de två först utdelade korten är ett par (dvs. två femmor, två knektar osv.) kan spelaren dela upp dessa i två separata händer. Händer där de två första korten har samma valör, eller är identiska, får splittas. Alternativet "Splitt" medför automatiskt en ytterligare insats som är lika stor som den ursprungliga. Varje hand spelas sedan oberoende, och spelaren kan ta så många "Hit" som önskas för varje hand (med undantag för ess, vilka får endast ett ytterligare kort per hand). I händelse av delade ess eller tior gäller inte en spelares BlackJack, och anses vara en normal 21. I detta fall vinner givens BlackJack, och givens 21 blir "oavgjord".
En BlackJack i en "Splitt" förlorar mot givens BlackJack.
Spelaren kan re-splitta varje splittad hand, för totalt upp till 4 händer per spelplats. Var och en av dessa re-splittade händer spelas självständigt. Det kan finnas 1, 3 eller 5 spelarplatser baserat på den bordskonfiguration som valts av spelaren via inställningsskärmen. Oberoende av det antal som valts så spelas var och en av dessa spelplatser självständigt.

"Försäkran": Om givaren får ett ess har spelaren möjlighet att ta ut en försäkring innan givarens andra kort visas. Försäkring kostar halva den ursprungliga insatsen och utvärderas efter att givaren dragit sitt andra kort. Om spelaren tar ut försäkring och givarens andra kort är en tia eller ett klätt kort (vilket i kombination med esset resulterar i Blackjack) vinner spelaren dubbla försäkringsinsatsen. Om givaren istället drar ett andra kort vars valör understiger 10 förlorar spelaren försäkringsvadet, men resten av given fortsätter som vanligt. OBS! Försäkring erbjuds inte om spelaren har fått Blackjack och givaren ett ess.

"Oavgjort": Oavgjort är det när given och spelaren har samma sammanlagda kortvärden på hand. I detta fall blir omgången oavgjord och spelarens insats ligger kvar på bordet.

Utdelning

Resultat Utdelning
Vinnande hand 1 : 1
BlackJack 3 : 2
Försäkran 2 : 1

OBS! Vid fel ogiltigförklaras alla vinster och spel.

Inställningsskärm

Inställningsskärmen visas när du öppnar spelet, men är också tillgänglig senare via knappen ”Inställningar”. Det kan endast ske mellan spelomgångar.

Spelet har en inställningsskärm som låter spelaren välja mellan följande:

 1. Bordsgränser:
  1. 10 - 5 000 SEK per hand
  2. 50 - 15 000 SEK per hand
  3. 100 - 30 000 SEK per hand
 2. Bordsfärger: Grön, svart, blå eller röd
 3. Antalet spelande händer: 1, 3 eller 5 händer
 4. Turbo - på/av
 5. Sidoinsatsen - på/av
 6. Ljud - på/av
 7. Meddelanderöst - Man / Kvinna

Obs! Bordsgränserna påverkar inte spelregler eller vinster.

Spela sidoinsatser - Perfect Pairs™ och 21+3™

För att kunna placera en sidoinsats måste du också lägga en vanlig blackjackinsats. Du kan inte enbart lägga en sidoinsats.

Välj en spelmarker från markerhögen och lägg den sedan på varje sidoinsats bredvid din vanliga blackjack-insats.

Du kan lägga sidoinsatser för varje spelad blackjack-hand.

Du kan lägga en insats på endera sida av sidoinsatserna eller båda – perfekta par och 21+3 – eller inget av dem.

Varje sidoinsats har sina egna gränser, regler it utbetalningar.

Du kan vinna sidoinsatserna och förlora på huvud-blackjackspelet, vinna huvud-blackjackspelet och förlora sidoinsatserna, vinna båda eller förstås förlora båda. Sidoinsatser påverkar inte grundläggande blackjackstrategi.

Sidoinsatser bestäms och betalas omedelbart efter att alla inledande kort har delats ut (spelarens och dealerns).

Sidoinsatsvinster betalas oavsett resultat i det vanliga blackjack-spelet.

När alla sidoinsatser har bestämts fortsätter de vanliga blackjack-utdelningsprocedurerna.

Avgjorda sidoinsatsvinster läggs till ditt saldo i slutet av rundan och kan därför inte användas under samma runda för efterföljande blackjackbeslut såsom splitta eller dubbla.

Perfekta par

Om de första två korten som delas ut till en hand är ett par vinns denna insats. Ett par definieras som två kort med samma valör, inte numeriska värde. Exempelvis har K och Q samma numeriska värde, men inte samma valör, och utgör därmed inte ett par. Endast de första två korten räknas som ett par. Om du tar ett tredje kort som bildar ett par med ett av de första två korten tas ingen hänsyn till det.

Typen av par påverkar utdelningen.


Utdelning för perfekta par (Perfect Pairs™) (per hand)

Typ av par Definition Vinst
Mixat par Två kort av samma värde men olika sviter, t.ex. hjärter 7 och ruter 7. 6 : 1
Färgat par Paret är matchat i färg men i olika svit, t.ex. tvår röda kort som t.ex. hjärter 2 och ruter 2. 12 : 1
Perfekt par Paret är identiskt, t.ex. två hjärter dam. 25 : 1

Spelarens procentuelle teoretiska utdelning är 93,89 %

21+3

Denna sidoinsats baseras på en 3-kortshand med dealerns ett (1) uppkort och spelarens två (2) inledande kort för att skapa en 3-kortspokerhand. Så egentligen kombineras här blackjack med trekortspoker.

När alla insatser har placerats delas en runda Blackjack ut som vanligt, dealerns delar ut två kort uppåtvända till varje deltagande hand och till sig själva på samma sätt som i vanligt blackjack. Sidoinsatsen avgörs sedan och utbetalningarna tilldelas. En spelare kommer endast att belönas för en vinnande händelse, även om deras 3-kortshand innehåller mer än 1 vinnande händelse (t.ex. triss i svit). I händelse att dealerns uppkort är ett ess kommer dealern att avgöra alla 21+3-insatser innan de frågar om försäkring eller kontrollerar om de har blackjack.


HANDRANKNING

 • Färg (samma svit), t ex: klöver 2, klöver 6 och klöver 10.
 • Stege (sekvens), t ex: ruter 2, klöver 3 och hjärter 4.
 • Triss (tre kort av samma valör), t ex: 3 x kungar.
 • Färgstege (sekvens i färg), t ex: ruter 10, ruter knekt, och ruter dam.
 • Triss i svit (tre kort av samma värde i samma svit), t ex: 3 x spader kung.

OBS! En Färg kan även innehålla ett par eller triss.


Hand Vinst
Triss i svit 100 : 1
Färgstege 40 : 1
Triss 25 : 1
Stege 10 : 1
Färg 5 : 1
Par eller mindre Ingen vinst!

Spelarens procentuella teoritiska utdelning är 92,86 %

Sidoinsatsgränser

Sidoinsatsgränser motsvarar bordsgränserna och är i samme valuta.

Gränser
Bordsgränser Perfekta par 21+3
10 till 5 000 10 till 500 10 till 500
50 till 15 000 50 till 1 000 50 till 1 000
100 till 30 000 100 till 1 000 100 till 1 000

Spelet inleds i turboläget som standard, men spelaren kan gå över i ett icke turboläge via inställningsmenyn.

Spelet inleds i sidovadsläget som standard, men spelaren kan gå över i ett läge utan sidovad via inställningsmenyn.

I spelet uppmanas användaren om att ta kort vid hårda händer (d.v.s när ess räknas som 1) mellan 17 och 20.

I spelet uppmanas spelare att stanna vid hårda händer värda mindre än 12.

Följande marker är tillgängliga:

Bordsgräns Marker
10 - 5 000 10, 50, 250, 1 000, 5 000
50 - 15 000 10, 50, 250, 1 000, 5 000
100 - 30 000 10, 100, 500, 2 500, 10 000

Den valda markern kan läggas till ett nytt eller befintligt vad genom att trycka på önskade satsningszoner på bordet eller dra markern över dem.

Markern läggs till den befintliga stacken och värdet för den visas på den senaste markern.

Du tar bort en markerstack genom att trycka på den i en sekund.

Du kan ta bort alla insatser från ett ställe på bordet (huvudinsats och sidoinsatser) genom att klicka/trycka på det gula krysset (x) bredvid satsningszonen eller genom att ta bort huvudinsatsen på det stället.

Du tar bort den översta markern från en stack genom att klicka/trycka på den och dra bort den. Värdet på de kvarvarande markerna i stacken visas på den och värdet på den marker som du försöker ta bort visas på den när du drar bort den. Du kan inte flytta marker från en stack till en annan.

Du tar bort alla marker på bordet genom att trycka på RENSA ALLT.

Du kan ångra dina senaste satsningsåtgärder genom att trycka på ÅNGRA upprepade gånger tills det inte längre återstår några åtgärder.


Teoretisk procentsats i avkastning till spelaren är 99,48 %


Spelreglerna gäller för både PC- och mobilversionen av spelet.