Så spelar du Classic European Roulette

Kort beskrivning:

I Classic European Roulette kan spelaren satsa på ett enda nummer, en färg, en grupp av nummer eller på udda eller jämna nummer. En kula snurras runt inuti hjulet och så småningom hamnar i ett av facken och därmed avgör det vinnande numret. Vinstbeloppet beror på var insatsen var placerad.

Det är mycket lätt att spela Classic European Roulette. Bordet är identiskt med de som finns i andra kasinon. Vårt Classic European Roulettebord har numren 0 och 1-36 (utan 00). På hjulet är numren omväxlande röda och svarta, utom 0 som är grön. Till en början klickar du på det ställe på roulettebordet där du önskar placera din insats, eller så drar du helt enkelt marker dit från din hög av spelmarker. Hjulet snurras genom ett klick på "Spin"-knappen. Om kulan hamnar på det nummer du satsat på, vinner du. Vinsten förs automatiskt över spelets spelkonto.

Genom att trycka på knappen "Upprepa" upprepar spelaren föregående satsning med samma markerpositioner på bordet. På samma sätt innebär ett tryck på RepeatX2 att satsningen fördubblas medan samma markerpositioner behålls.

Möjliga insatskombinationer:

Enkelnummer (Straight Up): Du placerar din insats i rutan för något specifikt nummer.

Två nummer (Split Bet): Lägg ditt spel på linjen mellan två nummer, vilka som helst.

Rad med nollan (Trio Bet): Du placerar din insats på linjekorsningen mellan 0, 1 och 2 eller 0, 2 och 3.

Rad (Street Bet): Du placerar din insats på linjen ute i kanten av någon av raderna med tre nummer.

Hörn (Corner Bet): Du placerar din insats på linjekorsningen mellan fyra angränsande nummer.

Dubbelrad (Line Bet): Lägg ditt spel i slutet av två rader, på linjen som delar dem. En radsatsning omfattar alla nummer på raden - totalt sex.

Dussinvad:lägg in insats på en av rutorna märkt "1st12", "2nd12", eller "3rd12", var och en av dem täcker 12 nummer var.

Kolonn (Column Bet): På roulettbordets kortsida finns tre fält markerade med "2 till 1". Då du placerar din insats på en av dessa rutor väljer spelaren alla 12 nummer ovanför den (utom 0).

låg/hög (High/Low Bet): En insats på något av fälten på bordets långsida markerade med "1-18" eller "19-36", täcker 18 nummer.

Röd/Svart eller Jämn/Udda:Du placerar din insats på något av de här fyra fälten på bordets sida, som täcker hälften av numren på bordet, enligt beskrivning i det fältet. Inget av fälten täcker nollan. Varje fält innehåller 18 siffror.

Hörn med nollan (Four Number Bet):Du placerar din insats på linjekorsningen mellan 0 och 3, och täcker då numren 0,1,2 och 3.

Utdelning

Satsning Utdelning
Spel på ett nummer (1 nummer) 35 till 1
Splitt (2 nummer) 17 till 1
Trio (3 nummer) 11 till 1
Radsatsning (3 nummer) 11 till 1
Hörna (4 nummer) 8 till 1
Line Bet (6 nummer) 5 till 1
Dussinsatsning (12 nummer) 2 till 1
Kolumnsatsning (12 nummer) 2 till 1
Rött/svart (18 nummer) 1 till 1
Jämnt/udda (18 nummer) 1 till 1
Lågt/Högt High (18 nummer) 1 till 1
Hörn med nollan 8 till 1

Vid flera vinster betalas alla vinster tillsammans.

Obs! Vid fel ogiltigförklaras alla vinster och spel.

Kortkommando

För att Klicka
Spinn Mellanslag/ S
Upprepa insats R
Tillbaka till lobbyn Backspace

Minimi och maximuminsats

Minimiinsats: 10 SEK
Maxinsats: 3000 SEK
Observera att i Classic European Roulette VIP så skiljer sig bordsgränserna på följande sätt:
Minimiinsats: 100 SEK
Maxinsats: 20 000 SEK


Teoretisk procentsats i avkastning till spelaren är 97,30 %