Så spelar du French roulette

Klicka här för vår frånkopplingspolicy.


Ordet "Roulette" kommer från franskan och betyder "litet hjul". Spelet roulette uppfanns av franska forskaren och matematikern Blaise Pascal.

liknar den europeiska varianten av spelet. Här satsar spelarna på ett enskilt nummer eller flera nummer, färgerna rött eller svart eller på udda eller jämna nummer. En croupier snurrar roulettehjulet och kastar en kula i motsatt riktning för att ta reda på nummer och färg. Kulan hamnar slutligen i en av 37 numrerade och färgade fack på hjulet (0 och nummer 1 till 36).

Så satsar du

Samma insides- och utsidessatsningar som finns i finns också på -borden, men namnen är på franska (se nedan för en komplett lista). Insidesinsatser läggs direkt på enskilda nummer eller på linjen mellan numren vilket innebär att en kombination av nummer väljs. Utsidesinsatser är alla de insatser som görs i rutorna kring numren på bordet.

Så här lägger du insides- och utsidesinsatser:

 1. Välj spelmarkens värde.
 2. Klicka där du vill lägga din insats.
 3. Klicka på Dra eller Autospela Knapp

Snurra innebär ett enskilt snurr medan autospel däremot låter spelaren välja bland olika antal fördefinierade snurr.

Om autospel väljs kan spelaren stoppa detta genom att trycka på Autospelsknappen igen.

Särskilda funktioner hos Franska roulette

La Partage Rule

Om kulan hamnar på 0 (noll) i French Roulette förlorar spelarna bara halva sin ursprungliga 1/1 insats. Denna regel gäller alla 1/1 insatser på Rouge/Noir, Pair/Impair and Manque/Passe.

Racetrack Bets

”Racingbanan” som visas ovanför huvudroulettebordet på PC och på en separat skärm på mobilen ger dig en rad olika fördefinierade satsningsalternativ. Välj en plats på "racingbanan" så placeras automatiskt motsvarande satsningar på huvudbordet.

De inre satsningarna på "Racerbanan" inkluderar även följande insatser:

Insatsnamn Använda marker Täckta nummer
Voisins du Zero 9 Med 2 marker: 0/2/3, 25/26/28/29
Med 1 marker: 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35
Tiers du Cylindre 6 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36
Orphelins a Cheval 5 1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34
Jeu 0 4 0/3, 12/15, 26, 32/35

Grann-insatser

Väljaren för grannsatsningar visas också ovanför huvudroulettebordet på PC och på en separat skärm på mobilen och används i kombination med löparbanan. Välja 0-5 på granninsats-väljaren så ökar antalet valda fördefinierade satsningar. Exempel: en grann-insats på 12 skulle inkludera 12, 28 (grannumret till vänster) och 35 (grannumret till höger). Spelarna kan placera grann-insatser på upp till 5 nummer (de fem nummer som ligger bredvid ett nummer på vänster och på höger sida).

Så här lägger du grann-insatser:

 1. Välj antal granne-insatser du vill göra (0-5) med hjälp av vänster- och högerpilarna.
 2. Klicka på det nummer du vill satsa på i. Marker läggs på alla relevanta nummer.
 3. Klicka på Dra eller Autospela.

Satsning på turnummer

På PC (endast) kan spelaren också satsa på de senaste nummer som vunnit genom att klicka på i historikrutan.

Tillkännagivna insatser

Insatsnamn Använda marker Täckta nummer
Voisins du Zero 9 Med 2 marker: 0/2/3, 25/26/28/29
Med 1 marker: 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35
Tiers du Cylindre 6 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36
Orphelins en Plein 8 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, 34
Orphelins a Cheval 5 1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34
Jeu 7/9 6 7/8, 8/9, 17/18, 19, 27, 28/29
Jeu 0 4 0/3, 12/15, 26, 32/35
Finales en Plein 0 4 0, 10, 20, 30
Finales en Plein 1 4 1, 11, 21, 31
Finales en Plein 2 4 2, 12, 22, 32
Finales en Plein 3 4 3, 13, 23, 33
Finales en Plein 4 4 4, 14, 24, 34
Finales en Plein 5 4 5, 15, 25, 35
Finales en Plein 6 4 6, 16, 26, 36
Finales en Plein 7 3 7, 17, 27
Finales en Plein 8 3 8, 18, 28
Finales en Plein 9 3 9, 19, 29
Finales a Cheval 0/1 5 0/1, 10/11, 20/21, 30, 31
Finales a Cheval 1/2 5 1/2, 11/12, 21, 22, 31/32
Finales a Cheval 2/3 5 2/3, 12, 13, 22/23, 32/33
Finales a Cheval 3/4 6 3, 4, 13/14, 23/24, 33, 34
Finales a Cheval 4/5 5 4/5, 14/15, 24, 25, 34/35
Finales a Cheval 5/6 5 5/6, 15, 16, 25/26, 35/36
Finales a Cheval 6/7 5 6, 7, 16/17, 26/27, 36
Finales a Cheval 7/8 4 7/8, 17/18, 27, 28
Finales a Cheval 8/9 4 8/9, 18, 19, 28/29
Finales a Cheval 9/10 4 9, 10, 19/20, 29/30
Finales a Cheval 0/3 4 0/3, 10/13, 20/23, 30/33
Finales a Cheval 1/4 4 1/4, 11/14, 21/24, 31/34
Finales a Cheval 2/5 4 2/5, 12/15, 22/25, 32/35
Finales a Cheval 3/6 4 3/6, 13/16, 23/26, 33/36
Finales a Cheval 4/7 3 4/7, 14/17, 24/27
Finales a Cheval 5/8 3 5/8, 15/18, 25/28
Finales a Cheval 6/9 3 6/9, 16/19, 26/29
Finales a Cheval 7/10 3 7/10, 17/20, 27/30
Finales a Cheval 8/11 3 8/11, 18/21, 28/31
Finales a Cheval 9/12 3 9/12, 19/22, 29/32

Lägg tillkännagivna insatser så här:

 1. Klicka på knappen tillkännagivna insatser.
 2. En insatstabell visas.
 3. Skrolla över tabellen för att visa antalet marker som krävs för varje satsning.
 4. Klicka på en tillkännagiven insats eller ett avsnitt på roulettehjulsbilden för att lägga en insats. Marker läggs på alla relevanta nummer.
 5. Klicka på Snurra eller Autospel

Autospela

Autospelfunktionen ger spelaren möjlighet att per automatik spela ett fördefinierat antal omgångar i följd utan att behöva lägga sina insatser och klicka på Snurra-knappen varje gång.

 1. Klicka på knappen Autospel.
 2. Klicka på antalet snurr du vill spela automatiskt.
 3. Autospelet börjar.

Insides- och utsidesinsatser

Plein (ett nummer): Placera din insats i rutan för något specifikt nummer.

Cheval (Splitt): Lägg din insats på linjen mellan två nummer.

Rad med nollan (Trio Bet): Du placerar din insats på linjekorsningen mellan 0, 1 och 2 eller 0, 2 och 3.

Transversale Pleine (gatuinsats): Placera din insats på linjen ute i kanten av någon av raderna som täcker tre nummer.

Carré (Hörn): Placera din insats på linjekorsningen mellan fyra angränsande nummer.

Transversale Simple (Linjesatsning): Lägg ditt spel i slutet av två rader, på linjen mellan dem. En radsatsning omfattar alla nummer på raden - totalt sex.

Douzaine (Dussinsatsning): Placera en insats i ett fält som är markerat "1st12", "2nd12" eller "3rd12" så täcker du tolv nummer.

Colonne (kolumnsatsning): På roulettbordets kortsida finns tre fält markerade med "2 till 1". Genom att placera en insats här täcker spelaren alla 12 nummer i den kolumnen (utom 0).

Manque (1-18) / Passe (19-36) (låg/hög satsning): Placera en insats på något av fälten på bordets långsida markerade med "1-18" eller "19-36", som vart och ett täcker 18 nummer.

Rouge/Noir (röd/svart) eller Pair/Impair (jämnt/udda): Du placerar din insats på något av de här fyra fälten på bordets sida, som täcker hälften av numren på bordet, enligt beskrivning i det fältet. Inget av fälten täcker nollan. Varje fält innehåller 18 siffror.

Transversale de Quatre (satsning på fyra nummer): En insats placeras vid hörnet mellan 0 och 3, vilket täcker numren 0, 1, 2 och 3.

Utdelning

Insides- och utsidesinsatser:
Satsa Utdelning
Enkelt nummer (1 nummer) 35:1
Två nummer (två nummer) 17:1
Rad med nollan (tre nummer) 11:1
Rad (tre nummer) 11:1
Hörn (fyra nummer) 8:1
Dubbelrad (sex nummer) 5:1
Tolv nummer (12 nummer) 2:1
Kolumn (12 nummer) 2:1
Rött/Svart (18 nummer) 1:1
Udda/Jämnt (18 nummer) 1:1
Högt/lågt (18 nummer) 1:1
Hörn med nollan 8:1

Vid vinst på olika positioner ackumuleras vinsterna.

OBS: Vid tekniskt fel ogiltigförklaras alla vinster och spel.

Alla spelresultat är slumpmässiga.

Inställningar för gränser för minsta och högsta insats

Inställningsskärmen visas när du öppnar spelet men är också tillgänglig i efterhand genom att klicka på knappen Inställningar. Detta kan bara göras mellan spelrundorna.

Spelaren kan välja bland följande alternativ:

 • Bordsfärg - grön, svart, blå eller röd. Bordsfärgen påverkar inte spelet eller spelstatistiken.
 • Bakgrundsmusik – on/off

På mobilen:

Du lägger insatser genom att dra markern ut på bordet eller genom att trycka på önskat ställe på det.

Användaren kan växla mellan huvudsatsningsområdet och löparbanan genom att klicka på någon av knapparna ”Back to table” (Tillbaka till bord) eller ”Racetrack” (Löparbana).

Från skärmen med hjulet kan användaren efter en färdigspelad omgång välja att återvända till föregående skärm genom att klicka på ”New game” (Ny omgång) eller börja en ny omgång direkt genom att klicka på ”Rebet and Spin” (Satsa på nytt och dra på hjulet) eller ”Rebet x2 and Spin” (Satsa på nytt x 2 och dra på hjulet). Då läggs en ny insats automatiskt som är identisk med föregående eller dubbla insatsen, och hjulet sätts igång.


Spelarens procentandel av teoretiska avkastning är 97,30%


High Limit French Roulette

Premiumversionen av detta spel har samma regler och funktioner.

Bordet är svart (på PC endast) och gränserna är högre.


På PC har spelet inga satsningsmöjligheter på löparbanan och följande saker är annorlunda:

Avancerat-panelen

Alla specialfunktioner hittar du i Avancerat-panelen. Öppna denna panel genom att klicka på fliken Avancerat i övre högra hörnet av spelskärmen.

Grannsatsningar

Genom grannsatsningar kan spelarna satsa på nummer som ligger bredvid ett visst nummer på roulettehjulet. Exempel: en grannsatsning på 12 skulle inkludera 12, 28 (grannumret till vänster) och 35 (grannumret till höger). Spelarna kan satsa på upp till 4 grannummer (fyra nummer som ligger på vänster och höger sida om numret).

Så här lägger du grannsatsningar:

 1. Klicka på ”Grannsatsningar” insatser i Avancerat-panelen.
 2. Klicka på det antal ”Grannsatsningar” du vill satsa på (0–4).
 3. För musen över rouletthjulet för att förhandsvisa den insats du vill lägga.
 4. Klicka på det nummer du vill satsa på. Marker läggs på alla relevanta nummer.
 5. Klicka på Dra.

Heta/kalla nummer

På PC (endast) kan du i fönstret för grannsatsningar alltid se de fem nummer som vunnit flest antal omgångar (heta) och de fem nummer som vunnit minst antal omgångar (kalla). Spelarna kan snabbt och enkelt satsa på ett eller alla fem heta eller kalla nummer i panelen. Varje nummer på roulettehjulet kategoriseras av hur ”hett” eller ”kallt” det är. Detta illustreras på Avancerat-panelen med olika färger som fyller cirkeldiagram under varje nummer på roulettehjulet.

 • Om du klickar på ”Alla heta” eller ”Alla kalla” läggs fem marker på bordet, en för varje nummer.
 • Om två nummer har dragits lika många gånger är det senaste dragna numret hetare.
 • De fem kallaste numren visas först efter att tillräckligt många dragningar har gjorts så att dessa kan fastställas.
 • Heta och kalla nummer räknas endast per session.

Autospel

Autospel-funktionen gör att du automatiskt kan spela ett önskat antal spelomgångar i följd utan att du behöver lägga insatser och klicka på dragningsknappen varje gång.

 1. Klicka på Autospel i Avancerat-panelen.
 2. Välj hur många snurr du vill spela automatiskt.
 3. Klicka på Start.