Så här spelar man Low Stakes European Roulette

Klicka här för vår frånkopplingspolicy.


I Low Stakes European Roulette satsar spelarna antingen på ett specifikt nummer eller flera nummer, rött eller svart, udda eller jämnt. En croupier drar i gång roulettehjulet och kastar in en kula i motsatt riktning som till slut stannar på ett nummer och en färg. Kulan hamnar slutligen i ett av de 37 numrerade och färgade fack på hjulet (0–36).

Lägga en insats

Insidesinsatser är satsningar på enskilda nummer eller en rad mellan numren som innebär att en kombination av nummer väljs. Utsidesinsatser är alla de satsningar som görs i rutorna utanför det löpnumrerade området på duken.

Så här lägger du insides- och utsides insatser:

  1. Välj spelmarkens värde.
  2. Klicka på den insats som du vill lägga på Low Stakes European Roulette-bordet.
  3. Klicka på Dra.

Du lägger insatser genom att dra markern ut på bordet eller genom att trycka på önskat ställe på det.

Autospel

Autospel-funktionen gör att du automatiskt kan spela ett önskat antal spelomgångar i följd utan att du behöver lägga insatser och klicka på dragningsknappen varje gång.

  1. Klicka på Autospel.
  2. Välj hur många snurr du vill spela automatiskt.
  3. Klicka på Start.

Insides- och utsides satsningar

Enkelnummer: Placera din insats i rutan för något specifikt nummer.

Splitt: Lägg din insats på linjen mellan två nummer.

Rad/gata: Placera din insats på linjen ute i kanten av någon av raderna med tre nummer.

Hörn: Placera din insats på linjekorsningen mellan fyra angränsande nummer.

Linje: Lägg ditt spel i slutet av två rader, på linjen som delar dem. En dubbelrad täcker alla nummer i vardera rad, upp till sex nummer.

Tolv nummer: Lägg in insats på en av rutorna märkt ”1st12”, ”2nd12”, eller ”3rd12”, var och en av dem täcker 12 nummer var.

Kolumn: På roulettbordets kortsida finns tre fält markerade med ”2:1”. När du placerar din insats på en av dessa fält väljer spelaren alla 12 nummer ovanför det (utom 0).

1–18/19–36 (hög/låg): En insats på något av fälten på bordets långsida markerade med ”1–18” eller ”19–36”, täcker 18 nummer.

Röd/svart eller udda/jämnt: Du placerar din insats på något av de här fyra fälten på bordets långsida, som vart och ett täcker 18 nummer. Inget av fälten täcker nollan. Varje fält täcker arton nummer.

Trio: en satsning på 0, 1 och 2; eller 0, 2, och 3. Spelmarken läggs på skärningspunkten mellan de tre önskade numren.

Övre raden: en satsning på 0, 1, 2, och 3. Spelmarken placeras i hörnet av 0 och 1.

Utbetalning

Insides- och utsides satsningar:
Insats Utbetalning
Enkelt nummer (1 nummer) 35:1
Två nummer (två nummer) 17:1
Rad med nollan (tre nummer) 11:1
Rad (tre nummer) 11:1
Hörn (fyra nummer) 8:1
Dubbelrad (sex nummer) 5:1
Dussin (12 nummer) 2:1
Kolonn (12 nummer) 2:1
Rött/svart (18 nummer) 1:1
Udda/jämnt (18 nummer) 1:1
Låg/hög (18 nummer) 1:1
Hörn med nollan 8:1

Särskilda funktioner

Satsningar på ”löparbanan”

”Löparbanan” som visas på en separat skärm ger dig en rad olika fördefinierade satsningsalternativ. Om du väljer en plats på banan placeras motsvarande satsningar automatiskt på huvudbordet.

De inre satsningarna på löparbanan inkluderar även följande insatser:

Satsningens namn Använda marker Täckta nummer
Voisins (du Zero) 9 Med 2 marker: 0/2/3, 25/26/28/29
Med 1 marker: 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35
Tiers (du Cylindre) 6 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36
Orphelins a Cheval 5 1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34
Jeu 0 4 0/3, 12/15, 26, 32/35

Grannsatsningar

Väljaren för grannsatsningar visas också på en separat skärm och används i kombination med löparbanan. Genom att välja 0–5 på grannsatsningsväljaren så ökar antalet valda fördefinierade satsningar. Exempel: en grannsatsning på 12 skulle inkludera 12, 28 (grannumret till vänster) och 35 (grannumret till höger). Spelarna kan placera grannsatsningar på upp till 5 nummer (de fem nummer som ligger omedelbart till vänster och höger om ett visst nummer).

Så här lägger du grannsatsningar:

  1. Välj antal grannsatsningar som du vill göra (0–5) med hjälp av vänster- och högerpilarna.
  2. Klicka på det nummer som du vill satsa på. Marker läggs på alla relevanta nummer.
  3. Klicka på antingen Dra eller Autospela.

Användaren kan växla mellan huvudsatsningsområdet och löparbanan genom att klicka på någon av knapparna ”Back to table” (Tillbaka till bord) eller ”Racetrack” (Löparbana).

Från skärmen med hjulet kan användaren efter en färdigspelad omgång välja att återvända till föregående skärm genom att klicka på ”New game” (Ny omgång) eller börja en ny omgång direkt genom att klicka på ”Rebet and Spin” (Satsa på nytt och dra på hjulet) eller ”Rebet x2 and Spin” (Satsa på nytt x 2 och dra på hjulet). Då läggs en ny insats automatiskt som är identisk med föregående eller dubbla insatsen, och hjulet sätts igång.


Vid flera vinster läggs de ihop.

OBS! Vid fel ogiltigförklaras alla vinster och spel.

Alla spelresultat är slumpmässiga.


Utbetalningsgraden (spelarens teoretiska avkastning uttryckt i procent) är 97,30 %.